Chios masticha: ústní a dentální hygiena

Mnoho vědeckých studií se věnuje účinkům mastichy v dutině ústní a jejího žvýkání na snižování tvorby plaku a na zamezení bakteriálního bujení v ústní dutině.

Žvýkání, tradiční způsob konzumace chioské mastichy, je v universitních studiích prezentováno s ohledem na zvláštní přínosy v boji s dentálními a orálními problémy.

Studie: masticha pro efektivní dentální hygienu

Chios masticha: ústní a dentální hygiena

Příslušné studie (přehled je níže) ukázaly, že žvýkání chioské mastichy efektivně přispívá k dentální hygieně, masáži a procvičování dásní se všemi prospěšnými dopady na zdraví chrupu a dásní obecně.

Současně bylo zjištěno, že chioská masticha na rozdíl od běžné žvýkačky, díky své odlišné chuti a své specifické tuhosti, způsobuje produkci většího množství slin, což vede k zesílení pocitu svěžesti a čistoty v ústní dutině a zároveň přispívá k léčbě xerostomie (suchosti v ústech), častému onemocnění obzvláště starších lidí.

Bylo vedeno mnoho studií a klinických výzkumů, které se týkaly účinků mastichy a jejího žvýkání na snižování tvorby mikrobiálních plaků, stejně tak jako na zamezení bakteriálního bujení v ústní dutině.

Studie 1: Masticha může snižovat tvorbu zubního plaku

Relevantní klinická studie, která byla vedena Stomatologickou fakultou University v Soluni v roce 1985, demonstrovala, že systematické užívání chioské mastichy může vést k významnému snížení tvorby nebo již vytvořeného zubního plaku.

Pro provedení této studie bylo vybráno deset dobrovolníků z řad studentů s nízkým výskytem zubního kazu, kteří byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna skupina žvýkala po dobu deseti dnů chioskou mastichu, zatímco druhá skupina užívala placebo.

Výsledky studie potvrdily, že u té skupiny, která užívala mastichu, se množství mikrobiálního plaku významně zmenšilo, a tudíž může být masticha používána na efektivní prevenci tvorby zubního kazu, peridentálních poruch a chorob ústní dutiny obecně a ke zlepšení dentální hygieny.

Studie 2: Masticha vede k zamezení bakteriálního bujení v ústní dutině

Podobná klinická studie, která byla publikována roku 2003 v Journal of Periodontology, a byla vedena Dentální fakultou University Meikai v Japonsku, zkoumala účinky žvýkačky s přírodní chioskou mastichou proti bakteriím obsaženým ve slinách a v ústní dutině obecně.

Této studie se zúčastnilo 20 dobrovolníků (bez jakýchkoliv obtíží v ústní dutině), kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupina užívala žvýkačku s chioskou mastichou, zatímco druhá skupina žvýkačku s placebem. Poté bylo změřeno a porovnáno množství bakteriálních kolonií v koncentrovaných vzorcích slin obou skupin před žvýkáním a po žvýkání. Současně byl před a po systematickém sedmidenním žvýkání sledován stupeň gingivitidy, zubního plaku a stupeň iritace dásní.

Výsledky vedly k závěru, že chioská masticha vede k zamezení bakteriálního bujení v ústní dutině, které jinak způsobuje peridentální onemocnění a tvorbu zubního plaku. Současně vedlo užívání chioské mastichy k významnému poklesu stupně iritace dásní v porovnání se žvýkáním žvýkačky s placebem, což potvrzuje, že masticha je účinným a bezpečným prostředkem ke zlepšení ústní hygieny.

Studie 3: Masticha a pH v ústech

Vedle toho studie provedená na Dentální fakultě University Ege v Izmiru a publikovaná v Journal of Clinical Pediatric Dentistry v roce 2004, studovala účinky tří typů žvýkaček (a. žvýkačka s cukrem,  b. žvýkačka s kombinací xylitolu a sorbitolu, c. žvýkačka s přírodní mastichou) na obnovu normálního pH zubního plaku po umělé oxidaci.

Výsledky ukázaly, že používání žvýkačky s polyoly zvyšuje hodnotu pH plaku, ale žvýkání přírodní mastichy zvyšuje hodnotu pH výrazně více, což ji navrací k původním hodnotám.

Studie 4: Masticha a S. mutans

V roce 2005 výzkumníci ze tří tureckých universit publikovali v časopise Archive of Oral Biology studii, která zkoumá, jak v prostředí in vitro, tak i in vivo, účinky mastichy proti patogenním bakteriím rodiny Streptococcus mutans, které tvoří jednu ze základních příčin vzniku zubního kazu a onemocnění ústní dutiny obecně. Pro laboratorní studii antimikrobiálního účinku mastichy bylo použito modelových vzorků Streptococcus mutans.

Studie 5: Masticha v kombinaci s častým čištěním zubů a pravidelnou dentální hygienou je faktor vedoucí ke zlepšení ústní hygieny

Klinická studie byla provedena s 25 peridentálně zdravými dobrovolníky, kteří byli rozděleni do dvou skupin: první byla tvořena těmi, kteří užívali mastichu a druhá těmi, kteří užívali žvýkačku s placebem pro porovnávací účely. Posouzení účinnosti pryskyřice v omezení růstu Streptococcus mutans bylo provedeno na základě porovnání vzorků slin, které byly odebrány od obou skupin účastníků po 15, 45, 75, 105 a 135 minutách od okamžiku, kdy začali žvýkat mastichu a žvýkačku s placebem.

V každém z pěti výše zmíněných intervalů bylo zjištěno, že ve vzorcích od účastníků žvýkajících mastichu došlo k důležitému postupnému poklesu (15minut : 37%, 45 minut : 48,5%, 75 minut : 56,7%,  105 minut : 62,7%) celkové populace bakterií, který nakonec po 135 minutách dosáhl poklesu 62,1%. Na druhé straně v případě žvýkačky s placebem nedošlo k žádnému omezení růstu bakteriální populace. V závěru studie bylo zjištěno, že přítomnost mastichy má mimořádně zajímavý antibakteriální účinek, který může být v případě Streptococcus mutans přirovnán k účinku antibiotik (vankomycinu). Tento účinek mastichy se zdá být zvláště významný, protože se týká omezení výskytu a nebezpečí způsobené bakterií Streptoccocus mutans v ústech, která je zodpovědná za dekalcifikaci skloviny zubů a také za množství onemocnění zubního povrchu.

Výsledky studie ukazují k závěru, že časté užívání mastichy (přírodní žvýkačky) tvoří významný faktor vedoucí ke zlepšení ústní hygieny, vždy s kombinací s častým čištěním zubů a pravidelnou dentální hygienou. 

Seznam literatury, na níž je odkazováno v textu

 1. “Chewing, the fundamental reflex action, offering pleasure and the contribution of Mastiha to its study” M.R. Heath, B. Αναστασιάδου, Minutes of International Symposium: “Chios Mastiha, Tradition and Modern practices”, Chios, October 3-5 1997, p.39.  
 2. “The effect of the natural characteristics of Mastiha on the types of chewing”, V. Anastasiadou, Μ.R. Heath, Minutes of International Symposium: “Chian Mastic, Tradition and Modern practices”, Chios, October 3-5 1997, p.49.
 3. “Chios Mastiha: A potential means in dealing with dental problems”, S. Kiliaridis, Minitues of International Symposium: “Chios Mastiha, Tradition and Modern practices”, Chios, October 3-5 1997, p.67.
 4. “Study of the Viscosity – Elasticity Properties of Various Types of Mastiha After Chewing from Persons of Different Age with Different Dental Conditions”, V. Anastasiadou Stomatology (2002), 59(1), p..39-49
 5. “Evaluation of xerostomy degree in elderly patients with entire dentures”, V. Anastasiadou, Mouth Magazine (2002),30
 6. “Chios Mastiha and oral hygiene. I: A possible measure for decrease microbial plaque formation” Topitsoglou-Themeli V, Dangalis P, Lambrou D, Hell. Stom. Chron. (1984), Vol.28, p. 166-170.
 7. “Chios Mastiha and oral hygiene. II: Differentiation in microbial plaque formation” Topitsoglou-Themeli V, Kolokotronis A, Dangalis P, Lambrou D Pedodontia (1985), Vol. 2, p. 56-59. 
 8. “Mastiha gum Inhibits Bacterial Grow in Oral Cavity”, Munemoto Fukazawa, Keiso Takahashi, Kazuyuki Watanabe, Hitoshi Motohira, Shigeru Amano, Kuniyasu Ochiai and Takashi Miyata, Journal of the Japanese Society of Periodontology (2001), Vol. 43, Issue 13(4) p. 86.
 9. “A Pilot Study on Anti-Plaque Effects of Mastiha Chewing Gum in Oral Cavity”, Keiso Takahashi, Munemoto Fukazawa, Keiso Watanabe, Kuniyasu Ochiai Hirofumi Nishikawa and Takashi Miyata, Journal of Periodontology (2003), Vol. 7, No. 4 p. 507-511.
 10. “Effect of chewing gum on plaque acidogenicity” Koparal E, Ertugrul F, Sabah E. Journal of Clinical Pediatric Dentistry Vol. 24(2) Page 129-32
 11. “In vitro and in vivo antimicrobial effects of mastiha chewing gum against Streptococcus mutans and mutans streptococci” Aksoy A, Duran N, Koksal F, Archives of Oral Biology 2005 Dec 15.

 Mohlo by vás také zajímat:

  Nejčastěji nakupované

  1 z 24