Je oxid křemičitý bezpečný?

Obsah článku: Je oxid křemičitý bezpečný?

 • Popis
 • V potravinách a doplňcích stravy
 • Výzkum
 • Limity
 • Závěr
 • Které mastichové doplňky stravy obsahují oxid křemičitý a proč ho používáme

Když se podíváte na etiketu potravin nebo doplňků stravy, je pravděpodobné, že uvidíte složky, o kterých jste nikdy neslyšeli. Některé možná ani nedokážete vyslovit. Ačkoli některé z nich ve vás mohou vyvolat pocit váhání nebo podezření, jiné jsou bezpečné a odrazuje vás pouze jejich název.

Jednou z takových složek je oxid křemičitý. Nachází se v mnoha výrobcích, ačkoli je často špatně chápán.

Co je oxid křemičitý?

Oxid křemičitý (SiO2) je přírodní sloučenina tvořená dvěma nejrozšířenějšími materiály na Zemi: křemíkem (Si) a kyslíkem (O2).

Oxid křemičitý je nejčastěji známý ve formě křemene. Přirozeně se vyskytuje ve vodě, rostlinách, živočiších a v zemi. Zemská kůra je z 59 procent tvořena oxidem křemičitým. Tvoří více než 95 procent známých hornin na naší planetě. Když sedíte na pláži, je to oxid křemičitý v podobě písku, který se vám dostane mezi prsty.

Dokonce se přirozeně vyskytuje i v tkáních lidského těla. Ačkoli není jasné, jakou roli hraje, předpokládá se, že je základní živinou, kterou naše tělo potřebuje?

Proč je v potravinách a doplňcích stravy?

Oxid křemičitý se přirozeně vyskytuje v mnoha rostlinách, např. v:

 • zelená listová zelenina
 • červená řepa
 • papriky
 • hnědá rýže
 • oves
 • vojtěška

Oxid křemičitý se přidává také do mnoha potravin a doplňků stravy. Jako potravinářská přísada slouží jako protispékavá látka, která zabraňuje hrudkování. V doplňcích stravy se používá k tomu, aby zabránil slepování různých práškových složek.

Stejně jako u mnoha jiných potravinářských přídatných látek mají spotřebitelé z oxidu křemičitého jako přídatné látky často obavy. Četné studie však naznačují, že k těmto obavám není důvod.

Co říká výzkum?

Skutečnost, že se oxid křemičitý vyskytuje v rostlinách a pitné vodě, naznačuje, že je bezpečný. Výzkum ukázal, že oxid křemičitý, který přijímáme v potravě, se v našem těle nehromadí. Místo toho je vyplavován ledvinami.

V důsledku chronického vdechování křemičitého prachu však může dojít k progresivnímu, často smrtelnému onemocnění plic - silikóze. K této expozici a onemocnění dochází především u lidí, kteří pracují v:

 • v hornictví
 • ve stavebnictví
 • v kamenolomech
 • ocelářském průmyslu
 • pískování

Přestože mnoho studií o oxidu křemičitém bylo provedeno na zvířatech, vědci nezjistili žádnou souvislost mezi potravinářskou přísadou oxidem křemičitým a zvýšeným rizikem rakoviny, poškozením orgánů nebo úmrtím. Kromě toho studie nezjistily žádné důkazy o tom, že by oxid křemičitý jako přídatná látka v potravinách mohl ovlivnit reprodukční zdraví, porodní hmotnost nebo tělesnou hmotnost.

Také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uznal oxid křemičitý za bezpečnou potravinářskou přídatnou látku. V roce 2018 vyzval Evropský úřad pro bezpečnost potravin Evropskou unii, aby zavedla přísnější pravidla pro oxid křemičitý, dokud nebude proveden další výzkum. Jejich obavy se týkaly především nanočástic (některé z nich byly menší než 100 nm).

Dřívější pokyny navazovaly na dokument z roku 1974 vypracovaný ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Tento dokument zjistil, že jediné negativní zdravotní účinky spojené s oxidem křemičitým byly způsobeny nedostatkem křemíku. Současnější výzkumy mohou pokyny a doporučení změnit.

Byly stanoveny bezpečné limity?

Přestože dosavadní výzkumy naznačují, že s požitím oxidu křemičitého není spojeno mnoho rizik, FDA stanovil horní limity jeho konzumace: Oxid křemičitý by neměl překročit 2 % celkové hmotnosti potraviny. Důvodem je především to, že množství vyšší, než jsou stanovené limity, nebylo dostatečně prozkoumáno.

Slovo závěrem

Oxid křemičitý se přirozeně vyskytuje v zemi i v našem těle. Zatím neexistují důkazy, které by naznačovaly, že je nebezpečné ho přijímat jako přídatnou látku v potravinách, ale je třeba provést další výzkum toho, jakou roli hraje v těle. Chronické vdechování prachu oxidu křemičitého může vést k onemocnění plic.

Lidé, kteří trpí vážnými alergiemi, mají eminentní zájem na tom, aby věděli, jaké přídatné látky jsou v potravinách, které jedí. Ale i když takovou alergií netrpíte, je lepší být v případě potravinářských přídatných látek opatrný. A i drobné změny v obsahu minerálních látek mohou mít zásadní vliv na zdravé fungování organismu. Dobrým přístupem je jíst celé potraviny a získávat zdravé hladiny oxidu křemičitého.

Které mastichové doplňky stravy Masticlife obsahují oxid křemičitý a proč?

Masticlife je evropská firma, která dodržuje EU standardy platné pro doplňky stravy.  Jelikož oxid křemičitý funguje jako přírodní protispékavá látka, využíváme ho, abychom zabránili hrudkování (slepení) mastichy a inulinu. Které mastichové doplňky stravy obsahují tento oxid?

Je oxid křemičitý bezpečný?Je oxid křemičitý bezpečný?

Zdroj textu: zde

Nejčastěji nakupované

1 z 24