Asociace pěstitelů mastichy slaví 80 let

Shromáždění Asociace pěstitelů chioské mastichy

Minulý víkend se na Chiu konalo velké slavností shromáždění Asociace pěstitelů chioské mastichy, která byla založena v roce 1938. Tato prosperující organizace, která má téměř 5.000 členů, se tedy dožívá 80 let.

Bohužel jsme se nemohli osobně zúčastnit, ale s představitelům Asociace jsme gratulovali alespoň telefonicky. Osobně se setkáme až na jaře při pravidelném bilancování spolupráce, seznámení s novinkami a sladění plánů.

My si hlavně přejeme, aby se mastichovým stromům schinos vyhnuli požáry a aby byla sklizeň vydatná.

Asociace pěstitelů mastichy slaví 80 let
Zpět na blog

Nejoblíbenější masticha

1 z 24