Masticha: čti jako mastycha. Jak vyslovit správně toto slovo?

Cizí slova převzatá do českého jazyka mohou dělat problémy s jejich správnou výslovností. A stává se to i se slovem “masticha”.

Mastiča? A různé další varianty...

Často slýcháme různé názvy a kolikrát nad některými obraty zůstává rozum stát. Už jsme slyšeli: mastička, mastička, mastyka, mastiša, mastička, mastykha, mazdyha...

A přitom není potřeba na tom hledat nic složitého😉

Čti [mastycha] - skloňování podle vzoru žena

Masticha se vyslovuje stejně jako se píše, jediná změna: měkké i čteme jako y. Tedy: "mastycha".

Chioská masticha [Chioská mastycha]

Ostrov, na kterém rostou mastichové stromy, se jmenuje Chios. Toto slovo se vyslovuje úplně stejně, jako se píše. Pokud tedy uvidíte slovní spojení Chioská masticha, věřte, že se čte "Chioská mastycha".

Věděli jste, že?

Chioská masticha je unikátní 100 % přírodní produkt. Jedná se o pryskyřici stromu, která roste na pouze velmi malém území řeckého ostrova Chios. Jedná se o unikátní strom, který roste na jedinečném místě a který plodí tuto vzácnost, kterou přinášíme již od roku 2008 na český a slovenský trh.

Masticha (krystaly, i mastichový olej) je od konce 90. let minulého století označována jako PDO produkt. Tedy produkt, jehož kvalita a charakteristika spočívá v exkluzivitě geografického prostředí, dále přírodních a kulturních faktorů, které jsou spojeny a vymezeny tímto územím. 

V Čechách se označení PDO Produkt často překládá na CHOP produkt: produkt s chráněným označením původu (např: žatecký chmel, nebo český kmín).

Sleduj nás na Instagramu: masticha_cz_sk

Masticha: čti jako mastycha. Jak vyslovit správně toto slovo?

#masticha #chiosmasticha #vyslovnost #recko #bio #pryskyrice #masticlife #mastic #masticgum

Zpět na blog

Nejoblíbenější masticha

1 z 24