Helicobacter pylori - příznaky, projevy, léčba a prevence

Mnoho lidí slyší o helicobacteru pylori poprvé až v okamžiku, kdy jim lékař oznamuje výsledky vyšetření a objasňuje příčiny bolesti žaludku, nevolnosti,  a nadýmání. Přitom infekcí helicobacter pylori a souvisejícími potížemi trpí podle odhadů přibližně polovina dospělé populace.

Co je Helicobacter pylori?

Helicobacter pylori - příznaky, projevy, léčba a prevence

Helicobacter pylori (někdy také helikobakter pylori) je bakterie kolonizující žaludeční sliznici. H. pylori žije v povrchových vrstvách sliznice žaludku a dvanáctníku a na zdejší kyselé, pro bakterie extrémně nepříznivé prostředí se velmi dobře adaptuje. V žaludku, kde se pH pohybuje okolo 1, si helikobakter z močoviny vytváří zásaditý amoniak, který jej chrání před zničením vlivem žaludečních šťáv.

Od kdy je znám helikobakteru pylori

Bakterie byla popsána poměrně nedávno - teprve v roce 1982, kdy australští vědci John Robin Warren a Barry Marshall poukázali na její význam při vzniku vředových chorob žaludku a dvanáctníku. Helicobacter p. ale není nijak mladá. Podle provedených simulací se objevuje před 60000 lety ve východní Africe a z ní se společně s lidským hostitelem rozšiřuje do ostatních částí světa. Pro milovníky historie bude velmi zajímavá časová osa peptického vředového onemocnění a Helicobacter pylori, které vede od Hippokrata až k modernímu výzkumu.

O významu objevu této bakterie a jejích důsledků svědčí i fakt, že za "za objev bakterie Helicobacter pylori a její role při zánětu žaludku a žaludečním vředu" byla Barry Marshallovi a Johnu Warrenovi udělena v roce 2005 Nobelova cena za fyziologii a lékařství.

Kde se vyskytuje helicobacter pylori?

Helicobacter pylori patří v dnešní době mezi nejrozšířenější infekce. Dle statistik touto infekcí trpí kolem 50 % světové populace. Přitom většina infikovaných (asi 90 % všech lidí s helikobakterem) ani netuší, že je infekcí zasažena. Je to zejména tím, že se helicobacter zpočátku nijak výrazně neprojevuje a že prvotní příznaky jsou snadno zaměnitelné s běžnými trávícími obtížemi. Výraznější zdravotní problémy spojené s rozšířením bakterie v žaludeční sliznici jsou často prvními příznaky, kterých si pacient všímá.

Co způsobuje bakterie helicobacter pylori?

Infekce je spojena se žaludečním a duodenálním vředem. H. pylori se vyskytuje téměř u všech pacientů s duodenálním vředem a u většiny pacientů se žaludečním vředem. Kromě toho je helikobakter klasifikován jako karcinogen 1. třídy.

Jaké jsou důsledky infekce helicobacter pylori?

Helicobacter pylori způsobuje bakteriální infekci sliznice žaludku a dvanáctníku s různými průvodními obtížemi, které mohou vyústit až v chronický zánět, případně v rakovinu žaludku. Helicobacter pylori tedy způsobuje zejména žaludeční vředy a je považován za hlavní příčinu žaludečního karcinomu. Včasná diagnostika a moderní léčba ale dokáže helikobakter eliminovat a zabránit vzniku komplikací. Důležitá je samozřejmě i prevence a ochrana před infekcí.

Jak se h. pylori přenáší?

Infekce helikobakterem probíhá orálně přenosem z jiného člověka. Podle aktuálních poznatků je pravděpodobný přenos.

 • orálně-orální
 • fekálně-orální

Přenos je možný jak z nakažené osoby tak z předmětů, s nimiž byla infikovaná osoba v kontaktu.

V prvním uvedeném případě se lze nakazit slinami nemocného člověka - přímo např. při líbání a nepřímo například použitím neumytého nádobí či příboru po nakaženém člověku. Druhá uvedená cesta přenosu je spojena s nedostatečnou hygienou jak subjektu, tak objektu infekce.

I z těchto důvodů má infekce často původ v dětství, přičemž k rozvoji potíží a příznaků dochází až v dospělosti.

Jaké jsou příznaky a projevy bakterie helikobacter pylori?

Při rozvoji infekce dochází k poškození přirozené hlenovité ochranné vrstvy žaludeční stěny, na kterou začnou působit žaludeční kyseliny, čímž se vyvolá gastritida (zánět žaludku). V tuto chvíli nakažený člověk pociťuje příznaky přirovnatelné k pálení žaludku a jícnu. Je několik příznaků, které infekci h. pylori signalizují:

 • nadýmání
 • bolest žaludku
 • bolesti v oblasti břicha
 • zápach z úst
 • nevolnost a zvracení
 • nechutenství a pocity špatného trávení
 • únava
 • průjem

Pokud pociťujete tyto žaludeční problémy pravidelně a dlouhodobě, je rozvoj infekce velice pravděpodobný, tedy Helicobacter pylori se usadil ve sliznici žaludku, kde se množí.

Jak testovat helikobacter pylori?

Domácí test 

Infekci helicobacter pylori můžete diagnostikovat pomocí antigenního testu jednoduše v klidu domova. Předem se důkladně seznamte s návodem na provedení helicobacter pylori testu na příbalovém letáku.

Helicobacter pylori - příznaky, projevy, léčba a prevence

Koupit: test pro domácí použití

Odborné vyšetření je nezbytné: jak se zjišťuje Helicobacter?

Infekci a vyloučení jiných příčin potíží je nutné potvrdit odborným vyšetřením, tedy gastroskopickým vyšetřením spojeným s kontrolou žaludeční sliznice. Jedná se o invazní vyšetření, při kterém se pacientovi ústy zavede sonda do žaludku a zároveň se odebere vzorek sliznice žaludku. Laboratorní vyšetření odebraného vzorku potvrdí nebo vyvrátí přítomnost bakterie Helicobacter pylori v těle.

Při diagnostice a ještě více při léčbě platí nutnost řídit se pokyny odborného lékaře. Samovyšetření je sice poměrně spolehlivé, ale není stoprocentní, takže pokud i při jeho negativním výsledku přetrvávají obtíže, rozhodně se svěřte do péče odborníka.

Mohlo by vás zajímat: Testování helicobacter pylori (H. pylori)

Jak dlouho se léčí helicobacter?

Jak ho vyléčit? Je pravděpodobné, že vám lékař nasadí antibiotickou léčbu trojkombinací 3 přípravků. Vedle toho jsou již i u nás lékaři, kteří se buď na žádost pacienta nebo díky vlastním zkušenostem snaží minimalizovat nasazení antibiotik.

Rezistence helicobacter pylori vůči antibitotikům

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z února 2017 patří Helicobacter pylori mezi 12 skupin bakterií představujících aktuálně největší hrozbu pro lidstvo v souvislosti s jejich zvyšující se odolností proti antibiotikům. Helicobacter pylori je ve skupině "vysokým riziko", tedy mezi bakteriemi, které zvyšují svoji rezistenci proti dříve účinným antibiotikům.

Zpráva opakuje známé příčiny tohoto stavu - nadužívání antibiotik, masivní použití antibiotik v rámci chovu drůbeže a dobytka, nasazování antibiotik i v případech, kdy nejsou pro léčbu onemocnění vhodné atd.

Kromě řešení příčin kritického stavu zpráva nabádá k hledání nových cest léčby, která nahradí v budoucnu neúčinná antibiotika.

Jaká je prevence bakterie h. pylori

Je zřejmé, že ochrana před nákazou je vzhledem k rozšíření v populaci relativně složitá. Základem jsou obecné zásady ochrany před bakteriální infekcí:

 • dobrá kondice
 • zdravý životní styl
 • zejména dodržování správných hygienických návyků.

V případě h. pylori, kde infekce často vzniká v dětském věku,  je velmi důležité, aby rodiče dbali na hygienu svých dětí a před možnou nákazou je chránili.

Kde si nechat poradit?

Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit, klikněte na chatovací okno vpravo dole. Anebo nás kontaktujte:

 • info@masticlife.com
 • +420 226 251 390

Masticha pro normální činnost gastrointestinálního traktu

Výrobky s mastichou jsou vhodné pro normální činnost zažívacího traktu. Kromě kapslí a prášku je to zejména surová masticha na žvýkání.

Jak užívat doplněk stravy Chios Masticha

Mastichová kúra 30 – 60 dní

Potravinové doplňky s mastichou se obvykle užívají s denní dávkou 1400 mg čisté mastichy rozdělené do dvou podání (to představuje 2 x 2 kapsle denně) po dobu 30 - 60 dní.

Vzhledem k tomu, že masticha nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, nehrozí ani předávkování. Při výběru produktu z mastichy je třeba mít na paměti toto:

 • Používejte originální mastichu z ostrova Chios. Jiná nemá žádný efekt. Přestože je označení masticha chráněné pro produkci pryskyřice řečíku z jižní oblasti Chiu, často se pod tímto názvem prodává pryskyřice určená pro přísady do barev a lepidel. Obvykle jde sice také o přírodní produkt, ale bez jakéhokoli přínosu pro léčbu.
 • Užívejte kapsle s čistým práškem mastichy
 • Obraťte se na odborníky, u nichž je pravděpodobné, že vám doporučí některé z mastichových kapslí, které nebudou trpět výše uvedenými nedostatky. My samozřejmě doporučujeme mastichové kapsle naší vlastní výroby, ale na trhu jsou i další vhodné produkty.
 • Varování: Masticha může snižovat krevní tlak!

Mohlo by vás také zajímat:

 • Pro recenze a zkušenosti uživatelů navštivte stránku: Recenze.
 • Pokud potřebuje dohledat informace k jednotlivým doplňkům stravy, jejich dávkování a složení, klikněte na produkt, který Vás zajímá. Zde naleznete Vámi požadované informace.

Jak nesprávně napsat helicobacter pylori?

Budete se divit, ale variant nesprávného pravopisu je zhruba 124: helicobacter pylori, helikobakter pilory, h. pilori, helivobacter pylori, helicobscter pylori, helicobarter pylori, helicobacterpilori, helicobacter pyloru, helicobacter pyloris,h. pylon, helicobacter pillori, helicobactee pylori, helicobacte pylori, helicobacer pylori, helicibacter pylori, heliobacteria pylori, helicobaster pylori, helicobactery pylori, helicobacteria pylori, helicobacter. pylori, helicobacter-pylori, h. pyori, h. pyloti, h. pylo, h. pyleri, helicobacter plori, oylori, helico bacter pylori, helikobacter pyroli, helicobacterem pylori, helicobacter.pylori, heliobacter pyroli, heliobacter pilori, helicobater pylori, helicobacterie pylori, pylorii, helicobcter, helicobacterpylori, helicobacter pilory, helicobacter pylory, pylori helicobacter, h. pylor, h. pilori, helico pylori, helicobac pylori, h. pyllori, heliobakter pylori, h.piroli, helikobakter pilori, helikobakter pyroli, helikobacter pylori, h. pylori., helicobakter pyroli, heliobacter pylori, helicobakter pylori, h. pyroli, helikobakter, helico bacteria, heliokobakter, helio bacterie, heligobacter, heliconacter, helicobscter, helicobaktet, helicobactet, helicobactery, helicobactee, helicabacter, helicopbacter, helicobactor, helicbacter, helio bacter, helicobalter, helicobaker, helicobacer, helico bacterie, heliktobakter, helikopakter, helikobaktet, helikobakterioza, helikobakterier, helikobaktee, helikobaker, helikobacteria, heliobackter, helikobackter, chelikobakter, helico bakter, helikobalter, helicobactwr, helicobacterium, helikobskter, helicobakteria, helicobacteria, helio bakter, helikobakteria, helibakteria, helikobaktery, helico bacter, helibakter, helibacter, helicobater, helicobacteris, heliobakteria, helicobavter, helicobacte, helikonakter, heligobakter, helicibacter, helicobar, helicobacterie, helikobacter, helicovacter, heliobacterie, helicobactera, heliobacter, helio bakterie, helicobakterie, heliko bakterie, helicobakter, heliobakter, heliobakterie, helikobakterie.

Nejčastěji nakupované

1 z 24