Helicobacter pylori - příznaky, léčba, prevence


Mnoho lidí slyší o helicobacteru pylori poprvé až v okamžiku, kdy jim lékař oznamuje výsledky vyšetření a objasňuje příčiny bolesti, nevolnosti, nadýmání...
Infekcí helicobacter pylori a souvisejícími potížemi trpí podle odhadů celá polovina z nás.

Co je helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (někdy také helikobakter pylori) je bakterie kolonizující žaludeční sliznici. Helikobakter žije v povrchových vrstvách sliznice žaludku a dvanáctníku a na zdejší kyselé, pro bakterie extrémně nepříznivé prostředí se velmi dobře adaptuje. V žaludku, kde se pH pohybuje okolo 1, si helikobakter z močoviny vytváří zásaditý amoniak, který jej chrání před zničením vlivem žaludečních šťáv.

Trocha historie

Bakterie helicobacter pylori byla popsána poměrně nedávno - teprve v roce 1982, kdy australští vědci John Robin Warren a Barry Marshall poukázali na její význam při vzniku vředových chorob žaludku a dvanáctníku. Helicobacter p. ale není nijak mladá. Podle provedených simulací se objevuje před 60000 lety ve východní Africe a z ní se společně s lidským hostitelem rozšiřuje do ostatních částí světa. Pro milovníky historie bude velmi zajímavá časová osa peptického vředového onemocnění a Helicobacter pylori, které vede od Hippokrata až k modernímu výzkumu.

O významu objevu helikobakteru p. a jeho důsledků svědčí i fakt, že za "za objev bakterie Helicobacter pylori a její role při zánětu žaludku a žaludečním vředu" byla Barry Marshallovi a Johnu Warrenovi udělena v roce 2005 Nobelova cena za fyziologii a lékařství.

Výskyt helicobacter pylori

Helicobacter pylori patří v dnešní době mezi nejrozšířenější infekce. Dle statistik touto infekcí trpí kolem 50 % světové populace. Přitom většina infikovaných (asi 90 % všech lidí s helikobakterem) ani netuší, že je infekcí zasažena. Je to zejména tím, že se helicobacter zpočátku nijak výrazně neprojevuje a že prvotní příznaky jsou snadno zaměnitelné s běžnými trávícími obtížemi. Výraznější zdravotní problémy spojené s rozšířením bakterie v žaludeční sliznici jsou často prvními příznaky, kterých si pacient všímá.

Infekce helicobacter pylori je spojena se žaludečním a duodenálním vředem. H. pylori se vyskytuje téměř u všech pacientů s duodenálním vředem a u většiny pacientů se žaludečním vředem. Kromě toho je helikobakter klasifikován jako karcinogen 1. třídy.

Důsledky infekce h. pylori

Helicobacter pylori způsobuje bakteriální infekci sliznice žaludku a dvanáctníku s různými průvodními obtížemi, které mohou vyústit až v chronický zánět, případně v rakovinu žaludku. Helicobacter pylori tedy způsobuje zejména žaludeční vředy a je považován za hlavní příčinu žaludečního karcinomu. Včasná diagnostika a moderní léčba ale dokáže helikobakter eliminovat a zabránit vzniku komplikací. Důležitá je samozřejmě i prevence a ochrana před infekcí.

Přenos h. pylori

Infekce helikobakterem probíhá orálně přenosem z jiného člověka. Podle aktuálních poznatků je pravděpodobný oro-orální i feko-orální přenos z nakažené osoby nebo z předmětů, s nimiž byla infikovaná osoba v kontaktu. V prvním uvedeném případě se lze nakazit slinami nemocného člověka - přímo např. při líbání a nepřímo například použitím neumytého nádobí či příboru po nakaženém člověku. Druhá uvedená cesta přenosu je spojena s nedostatečnou hygienou jak subjektu, tak objektu infekce. I z těchto důvodů má infekce často původ v dětství, přičemž k rozvoji potíží a příznaků dochází až v dospělosti.

Příznaky helikobakteru

Při rozvoji infekce dochází k poškození přirozené hlenovité ochranné vrstvy žaludeční stěny, na kterou začnou působit žaludeční kyseliny, čímž se vyvolá gastritida (zánět žaludku). V tuto chvíli nakažený člověk pociťuje příznaky přirovnatelné k pálení žaludku a jícnu. Je několik potíží, které infekci h. pylori signalizují:

 • nadýmání,
 • pálení žaludku a bolesti v oblasti břicha,
 • nevolnost a zvracení,
 • nechutenství a pocity špatného trávení.

Pokud pociťujete tyto žaludeční problémy pravidelně a dlouhodobě, je rozvoj infekce velice pravděpodobný, tedy Helicobacter pylori se usadil ve sliznici žaludku, kde se množí.

  Diagnostika

  Test helicobacter pylori

  Pro domácí samovyšetření lze použít diagnostickou testovací sadu Helicobacter pylori antigen.

  Příprava vzorku a provedení testu

  1. Vzorek stolice dejte do čisté a suché nádoby.
  2. Otevřte barevné víčko nádoby na odběr vzorku (součást balení testu).
  3. Po odšroubování uzávěru, na kterém je připevněná tyčinka, odeberte vzorek tak, že tyčinku postupně ponoříte do vzorku stolice na 3 – 4 různých místech. Opatrně odstraňte přebytečnou stolici, která zůstane v rýhování na konci odběrové tyčinky!
  4. Uzávěr s odběrovou tyčinkou vraťte do nádoby a uzávěr dobře zašroubujte. Důkladně protřepejte obsah nádoby, aby se vzorek stolice řádně promíchal s roztokem v nádobě.
  5. Nádobu se vzorkem držte barevným uzávěrem směrem nahoru a vrchol uzávěru důkladně očistěte. Po odlomení hrotu uzávěru funguje nádoba jako kapátko. Otočte nádobu uzávěrem dolů a kápněte 3 – 4 kapky z obsahu nádoby do kulatého okna testovací kazety.
  6. Výsledek vyhodnoťte po 5 – 10 minutách. (Po 15 minutách je  test neplatný, nevyhodnocujte jej.)

  Vyhodnocení testu

  • Jedna čára zobrazená pod písmenem C ve výsledkovém okně: negativní výsledek.
  • Čáry zobrazené pod písmeny C a T ve výsledkovém okně znamenají: pozitivní výsledek.
  • Pokud se do 20 minut nezobrazí žádná čára pod písmeny C a T ve výsledkovém okně: neplatný výsledek. (Pravděpodobně došlo k chybě v postupu nebo byla testovací kazeta poškozená a test je nutné zopakovat.)

  Odborné vyšetření je nezbytné

  Infekci a vyloučení jiných příčin potíží je nutné potvrdit odborným vyšetřením, tedy gastroskopickým vyšetřením spojeným s kontrolou žaludeční sliznice. Jedná se o invazní vyšetření, při kterém se pacientovi ústy zavede sonda do žaludku a zároveň se odebere vzorek sliznice žaludku. Laboratorní vyšetření odebraného vzorku potvrdí nebo vyvrátí přítomnost bakterie Helicobacter pylori v těle.

  Při diagnostice a ještě více při léčbě platí nutnost řídit se pokyny odborného lékaře. Samovyšetření je sice poměrně spolehlivé, ale není stoprocentní, takže pokud i při jeho negativním výsledku přetrvávají obtíže, rozhodně se svěřte do péče odborníka.

  Léčba Helicobacter pylori

  Je pravděpodobné, že vám lékař nasadí antibiotickou léčbu trojkombinací 3 přípravků. Vedle toho jsou již i u nás lékaři, kteří se buď na žádost pacienta nebo díky vlastním zkušenostem snaží minimalizovat nasazení antibiotik.

   Rezistence helicobacter pylori vůči antibitotikům

   Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z února 2017 patří Helicobacter pylori mezi 12 skupin bakterií představujících aktuálně největší hrozbu pro lidstvo v souvislosti s jejich zvyšující se odolností proti antibiotikům. Helicobacter pylori je ve skupině "vysokým riziko", tedy mezi bakteriemi, které zvyšují svoji rezistenci proti dříve účinným antibiotikům.

   Zpráva opakuje známé příčiny tohoto stavu - nadužívání antibiotik, masivní použití antibiotik v rámci chovu drůbeže a dobytka, nasazování antibiotik i v případech, kdy nejsou pro léčbu onemocnění vhodné atd.

   Kromě řešení příčin kritického stavu zpráva nabádá k hledání nových cest léčby, která nahradí v budoucnu neúčinná antibiotika. Snad v této oblasti bude mít masticha pozitivní roli.

    Prevence

    Je zřejmé, že ochrana před nákazou je vzhledem k rozšíření v populaci relativně složitá. Základem jsou obecné zásady ochrany před bakteriální infekcí - dobrá kondice, zdravý životní styl a zejména dodržování správných hygienických návyků. V případě h. pylori, kde infekce často vzniká v dětském věku,  je velmi důležité, aby rodiče dbali na hygienu svých dětí a před možnou nákazou je chránili.

    Masticha pro normální činnost gastrointestinálního traktu

    Výrobky s mastichou jsou vhodné pro normální činnost zažívacího traktu. Kromě kapslí a prášku je to zejména surová masticha na žvýkání.

    Potravinové doplňky s mastichou se obvykle užívají s denní dávkou 1400 mg čisté mastichy rozdělené do dvou podání (to představuje 2 x 2 kapsle denně) po dobu 30 - 60 dní. Vzhledem k tomu, že masticha nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, nehrozí ani předávkování. Při výběru produktu z mastichy je třeba mít na paměti toto:

    • Používejte originální mastichu z ostrova Chios. Jiná nemá žádný efekt. Přestože je označení masticha chráněné pro produkci pryskyřice řečíku z jižní oblasti Chiu, často se pod tímto názvem prodává pryskyřice určená pro přísady do barev a lepidel. Obvykle jde sice také o přírodní produkt, ale bez jakéhokoli přínosu pro léčbu.
    • Užívejte kapsle s čistým práškem mastichy
    • Obraťte se na odborníky, u nichž je pravděpodobné, že vám doporučí některé z mastichových kapslí, které nebudou trpět výše uvedenými nedostatky. My samozřejmě doporučujeme mastichové kapsle naší vlastní výroby, ale na trhu jsou i další vhodné produkty.
    • Varování: Masticha může snižovat krevní tlak!

    Helicobacter pylori antigen test 
    testovací sada pro domácí samovyšetření
    Masticlife helicobacter pylori test

    Masticlife Strong&Pure
    40 kapslí | čistý mastichový prášek, nejúčinnější forma | pro normální činnost zažívacího systému
    Masticlife Prebiotic
    160 kapslí | mastichový prášek s prebiotiky | pro normální činnost zažívacího systému
    Masticlife Strong&Pure kúra
    5 + 1 zdarma, 240 kapslí | čistý mastichový prášek, nejúčinnější forma v cenově výhodném balení | pro normální činnost zažívacího systému