Reflux a onemocnění žlučníku: je mezi nimi souvislost?

Obsah článku: Reflux a onemocnění žlučníku: je mezi nimi souvislost?

 • Definice
 • Existuje souvislost mezi refluxem a onemocněním žlučníku?
 • Srovnání
  • Kde a jak bolí žlučník?
  • Jak se pozná reflux?
 • Diagnóza
 • Odstranění žlučníku
 • Jiné příčiny
 • Poraďte se s lékařem
 • Shrnutí

   Gastroezofageální refluxní choroba (reflux) a onemocnění žlučníku jsou běžná onemocnění, která mohou způsobovat nevolnost a bolest v horní části břicha.

   Není však jasné, zda tyto dva stavy spolu přímo souvisejí. Kromě několika společných příznaků se tyto stavy také pocitově liší. Nejčastějšími příznaky refluxu jsou pálení žáhy a reflux kyseliny, zatímco u onemocnění žlučníku je bolest obvykle na pravé straně, která může vyzařovat i do ramene.

   Tento článek se zabývá souvislostí mezi refluxem a onemocněním žlučníku, včetně jejich podobností a rozdílů a možností, zda spolu tyto stavy souvisejí a zda jeden může způsobit druhý.

   Reflux a onemocnění žlučníku: je mezi nimi souvislost?

   Žlučník a reflux

   Onemocnění žlučníku a reflux jsou dvě různá onemocnění. Při refluxu se obsah žaludku vrací zpět do jícnu, což způsobuje pocit pálení. Tento jev se označuje jako pálení žáhy nebo reflux kyseliny. Žlučník se nachází dále v trávicím traktu. Je v něm uložena žluč, která je podobná žaludeční kyselině, protože je to tekutina, která také napomáhá trávení. Avšak je zde velký rozdíl: žaludeční kyselina je silně kyselá, naopak žluč je zásaditá.

   K onemocnění žlučníku dochází, když se žlučník infikuje, zanítí nebo se v něm vytvoří žlučové kameny, což jsou ztvrdlé usazeniny žluči. To má za následek bolest a otok.

   Existuje souvislost mezi onemocněním žlučníku a refluxem?

   Vědci stále zjišťují, zda existuje souvislost mezi refluxem a onemocněním žlučníku. 

   Může reflux způsobit problémy se žlučníkem?

   Souvislost mezi refluxem a problémy se žlučníkem je nejasná. Ve starší studii z roku 2015 vědci zjistili, že mezi 604 lidmi s refluxem mělo více než 13 % z nich žlučové kameny, což je vyšší podíl než v běžné populaci. Mezi lidmi bez refluxu má žlučové kameny přibližně 6 % mužů a 9 % žen. To může naznačovat, že mezi těmito stavy existuje určitá souvislost.

   Žlučové kameny však nejsou neobvyklé a vědci se domnívají, že jejich výskyt se zvyšuje v důsledku obezity. Obezita je také rizikovým faktorem pro reflux, protože nadváha vyvíjí tlak na jícen, takže oba stavy mohou být pravděpodobnější u osob s vyšší tělesnou hmotností.

   Dalším možným důvodem vyššího výskytu žlučových kamenů u osob s refluxem jsou léky. Malá studie z roku 2006 naznačuje, že inhibitory protonové pumpy, běžné léky proti refluxu, mohou snižovat funkci žlučníku a zvyšovat tvorbu žlučových kamenů. Jednalo se však o malou studii, které se zúčastnilo pouze 19 osob.

   V novějším přehledu literatury se nepodařilo najít dostatek kvalitních důkazů, aby bylo možné říci, zda inhibitory protonové pumpy ovlivňují funkci žlučníku. Autoři zdůrazňují potřebu důkladnějšího vědeckého zkoumání.

   Mohou problémy se žlučníkem způsobit reflux?

   Neexistuje mnoho důkazů, že by onemocnění žlučníku způsobovalo reflux. Podle studie z roku 2021 je však odstranění žlučníku rizikovým faktorem pro reflux žluči. Žlučník uchovává žluč. Bez něj může žluč putovat nahoru do žaludku. To může způsobit příznaky, které jsou velmi podobné refluxu.

   Onemocnění žlučníku vs. refluxní onemocnění jícnu

   Následující tabulka porovnává příznaky onemocnění žlučníku a refluxu. Kde a jak bolí žlučník? Jak se pozná reflux?

    Reflux Onemocnění žlučníku
   Nejčastější příznaky pálení žáhy reflux kyselin regurgitace kyselé tekutiny bolest v pravé horní části břicha, která může vyzařovat do zad a pravého ramene
   Další příznaky potíže s polykáním bolest v horní části břicha nevolnost nevolnost nebo zvracení dušnost při nádechu způsobená bolestí
   Kdy se příznaky objeví obvykle se objevují po jídle a zhoršují se při ležení často začíná po jídle nebo v noci
   Jak dlouho příznaky trvají příznaky mohou přetrvávat několik hodin po jídle nebo dokud není jídlo stráveno bolest může trvat od 15 minut do několika hodin

   Jak lékaři stanovují diagnózu

   Lékaři obvykle diagnostikují žlučové kameny a onemocnění žlučníku na základě příznaků a ultrazvukového vyšetření.

   Lékař může také nařídit krevní testy, které mohou prokázat zvýšený počet bílých krvinek a zvýšené zánětlivé markery.

   Kromě toho mohou provést test na Murphyho příznak, který spočívá v tlaku pod žebra na pravé straně a vyzvání osoby, aby se nadechla. Vdechnutím se žlučník přiblíží k prstům lékaře. Pokud je žlučník zanícený, způsobí to bolest a nemožnost dalšího nádechu.

   Jak diagnostikovat reflux? Lékaři vycházejí z individuálních příznaků a mohou vyzkoušet léky na reflux, aby zjistili, zda pomáhají. Pokud se však u někoho objeví alarmující příznaky, včetně anémie, úbytku hmotnosti, polykacích obtíží nebo zvracení krve, lékaři jej zhodnotí pomocí endoskopie. Tento postup umožňuje lékaři vyšetřit jícen, žaludek a dvanáctník.

   Lékaři rozlišují mezi onemocněním žlučníku a refluxem na základě individuálních příznaků, vyšetření a zobrazovacích testů.

   Pomůže odstranění žlučníku při refluxu?

   Existuje jen málo důkazů o tom, že odstranění žlučníku pomáhá při příznacích refluxu.

   Co ještě způsobuje reflux?

   K refluxu kyseliny dochází, když se dolní jícnový svěrač neuzavírá tak, jak by měl, a trávicí šťávy se tak dostávají do jícnu. Některé zdravotní potíže mohou způsobovat reflux kyseliny.

   Patří mezi ně hiátová kýla, kdy horní část žaludku vybočuje přes bránici do hrudní dutiny. To znamená, že dolní jícnový svěrač nemůže fungovat tak, jak by měl. Hiatální kýla je časté onemocnění, které postihuje 55-60 % osob starších 50 let a je hlavní příčinou refluxu. Mezi další faktory, které mohou přispívat ke vzniku refluxu, patří věci, které vyvíjejí tlak na jícen nebo ovlivňují jeho fungování.

   Patří mezi ně:

   • ležení po jídle
   • obezita
   • těhotenství
   • vysoká konzumace alkoholu
   • poruchy pojivové tkáně
   • četné druhy léků, včetně:
    • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), např. aspirin
    • anticholinergika
    • blokátory vápníkových kanálů
    • antidepresiva
    • benzodiazepiny
    • glukagon

   Rozhovor s lékařem

   Pokud se člověk domnívá, že má reflux nebo onemocnění žlučníku, měl by si co nejdříve promluvit se svým lékařem. Pouze lékař může stanovit přesnou diagnózu. Každý, kdo má závažné nebo znepokojující příznaky, by měl vytočit číslo 155 nebo číslo nejbližší pohotovosti. Mezi příznaky, které vyžadují okamžitou pomoc, patří silná bolest nebo zvracení krve. Mezi otázky, které byste měli položit lékaři, mohou patřit např:

   1. Jsou mé příznaky důsledkem onemocnění žlučníku nebo refluxu?
   2. Jaká vyšetření potřebuji k potvrzení diagnózy?
   3. Jaká je pro mě nejlepší léčba (léky, operace žlučníku,...)?
   4. Měl bych změnit svůj životní styl?
   5. Jak dlouho bude trvat, než se mé příznaky zlepší?
   6. Existují nějaké komplikace, na které bych si měl/a dát pozor?
   7. Co se stane, pokud nebudu svůj stav léčit?

   Pokud mohou být příznaky způsobeny nežádoucími účinky léků nebo se člověk obává, že mohou inhibitory protonové pumpy zvyšovat riziko vzniku žlučových kamenů, měl by to probrat s lékařem. Neměňte lék ani dávkování bez konzultace s lékařem.

   Shrnutí

   Onemocnění žlučníku a refluxu jsou dvě různá onemocnění, která mohou způsobovat podobné příznaky. Mohou mezi nimi existovat i určité souvislosti. Některé studie například naznačují, že inhibitory protonové pumpy (v ČR nejběžněji užívané Helicid, Omeprazol, Nolpaza...) mohou hrát roli při tvorbě žlučových kamenů.

   Vědci však zdůrazňují, že pro to chybí kvalitní důkazy. Kromě toho se u lidí, kteří podstoupí odstranění žlučníku, může vyvinout žlučový reflux, který se může projevovat podobně jako klasický reflux žaludeční kyseliny. Pokud má člověk jakékoli obavy, že by mohl mít reflux, reflux žluči nebo onemocnění žlučníku, měl by se neprodleně poradit s lékařem.

   Zdroj textu a uvedených studií: web Medicalnewstoday

    Nejčastěji nakupované

    1 z 24