Chráněné označení původu PDO pro mastichu z Chiu

Od roku 1997 je masticha z Chiu označena Chráněným označením původu a je registrována v komunitních seznamech PDO produktů. Všechna chráněná označení původu nesou PDO značku.

V roce 1992 Evropská unie vydává nařízení 2081/92 (nahrazeno  510/2006) o ochraně označení původu zemědělských produktů.

PDO nebo česky CHOP - chráněné označení původu je jméno konkrétní oblasti nebo v mimořádných případech jméno země, které je užito v popisu zemědělského produktu nebo potravy pocházející z této konkrétní oblasti nebo země.

Jakost nebo také charakteristika výše uvedeného produktu je dána převážně nebo výhradně specifickým zeměpisným prostředím, zahrnujícím přírodní a lidské faktory, produkci, úpravu a ostatní procesy, které se odehrávají v tomto vymezeném území.

 

PDO - Chráněné označení původu | Masticha

 

Mohlo by vás také zajímat: